รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/14/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 2, Grand Villa, North Point
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 606
ราคา(M): $5.85
ราคาต่อตารางฟุต2: $9,653
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
1/12/2011 Sale 4.00 6,601 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/2/2559 Flat B, Floor 15, Grand Villa, North Point ขาย $10.57 1,030 $10,262
6/8/2559 Flat A, Floor 12, Grand Villa, North Point ขาย $6.08 606 $10,033
5/27/2559 Flat A, Floor 8, Grand Villa, North Point ขาย $5.90 606 $9,736
3/18/2559 Flat A, Floor 18, Grand Villa, North Point ขาย $4.80 606 $7,921
4/16/2558 Flat B, Floor 18, Grand Villa, North Point ขาย $8.30 1,030 $8,058
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม