รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 16, Block 2, Conwell Mansion, North Point
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 416
ราคา(M): $4.26
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,240
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/15/2559 Flat E, Floor 2, Block 2, Conwell Mansion, North Point ขาย $3.74 381 $9,811
8/4/2559 Flat D, Floor 15, Block 2, Conwell Mansion, North Point ขาย $4.00 381 $10,499
8/4/2559 Flat G, Floor 4, Block 2, Conwell Mansion, North Point ขาย $3.79 394 $9,614
7/28/2559 Flat C, Floor 24, Block 2, Conwell Mansion, North Point ขาย $4.15 394 $10,533
7/5/2559 Flat F, Floor 2, Block 1, Conwell Mansion, North Point ขาย $3.50 371 $9,434
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม