รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/8/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 22, Bon-Point, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,228
ราคา(M): $17.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,251
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
7/21/2559 Flat C, Floor 29, Bon-Point, Sheung Wan ขาย $16.47 1,205 $13,668
3/29/2559 Flat D, Floor 16, Bon-Point, Sheung Wan ขาย $14.50 1,190 $12,185
11/17/2558 Flat D, Floor 28, Bon-Point, Sheung Wan ขาย $15.70 1,190 $13,193
9/18/2558 Flat C, Floor 15, Bon-Point, Sheung Wan ขาย $15.00 1,205 $12,448
9/18/2558 Flat C, Floor 15, Bon-Point, Sheung Wan ขาย $15.00 1,205 $12,448
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม