รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/8/2016
ที่อยู่: Flat F, Floor 17, Block 2, The Merton, Kennedy Town
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 638
ราคา(M): $7.05
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,050
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/14/2559 Flat G, Floor 27, Block 1, The Merton, Kennedy Town ขาย $11.70 886 $13,205
9/14/2559 Flat H, Floor 12, Block 3, The Merton, Kennedy Town ขาย $5.80 401 $14,464
9/14/2559 Flat E, Floor 29, Block 1, The Merton, Kennedy Town ขาย $7.38 659 $11,199
9/8/2559 Flat G, Floor 39, Block 2, The Merton, Kennedy Town ขาย $8.39 666 $12,598
9/7/2559 Flat B, Floor 55, Block 1, The Merton, Kennedy Town ขาย $12.88 886 $14,537
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม