รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/7/2016
ที่อยู่: Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 758
ราคา(M): $8.48
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,187
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
2/25/2558 Flat C, Floor 5, Broadview Mansion, Happy Valley ขาย $9.50 -- --
12/30/2557 Flat A, Floor 10, Broadview Mansion, Happy Valley ขาย $8.92 765 $11,660
7/25/2555 Flat B, Floor 4, Broadview Mansion, Happy Valley ขาย $15.50 -- --
7/20/2555 Flat C, Floor 4, Broadview Mansion, Happy Valley ขาย $8.60 -- --
8/17/2553 Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley ขาย $13.38 -- --
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม