รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/29/2016
ที่อยู่: Flat D, Floor 4, The Broadville, Happy Valley
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,531
ราคา(M): $22.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,370
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
12/31/2558 Flat C, Floor 29, The Broadville, Happy Valley ขาย $20.00 1,527 $13,098
10/19/2555 Flat B, Floor 13, The Broadville, Happy Valley ขาย $19.68 1,490 $13,208
4/20/2555 Flat D, Floor 28, The Broadville, Happy Valley ขาย $21.00 -- --
7/20/2554 Flat A, Floor 23, The Broadville, Happy Valley ขาย $20.45 -- --
3/4/2553 Flat D, Floor 10, The Broadville, Happy Valley ขาย $16.20 -- --
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม