รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/25/2016
ที่อยู่: , Floor 21, Block D, Monticello, Mid Level Central
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,329
ราคา(M): $23.40
ราคาต่อตารางฟุต2: $17,607
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/24/2559 , Floor 3, Block A, Monticello, Mid Level Central ขาย $20.00 1,447 $13,822
8/23/2559 , Floor 20, Block A, Monticello, Mid Level Central ขาย $23.00 1,447 $15,895
6/5/2558 Floor 19, Block E, Monticello, Mid Level Central ขาย $21.20 1,275 $16,627
1/2/2558 Floor 20, Block B, Monticello, Mid Level Central ขาย $24.00 1,453 $16,518
9/8/2557 Floor 2, Block C, Monticello, Mid Level Central ขาย $17.23 1,293 $13,326
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม