รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/24/2016
ที่อยู่: Flat E, Floor 6, Block 3, Queen'S Terrace, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 687
ราคา(M): $6.99
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,175
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/13/2559 Flat J, Floor 49, Block 1, Queen'S Terrace, Sheung Wan ขาย $7.80 567 $13,757
8/25/2559 Flat J, Floor 9, Block 1, Queen'S Terrace, Sheung Wan ขาย $6.12 570 $10,737
8/24/2559 Flat A, Floor 41, Block 1, Queen'S Terrace, Sheung Wan ขาย $7.10 567 $12,522
8/16/2559 Flat E, Floor 6, Block 2, Queen'S Terrace, Sheung Wan ขาย $5.76 564 $10,213
8/3/2559 Flat I, Floor 22, Block 2, Queen'S Terrace, Sheung Wan ขาย $7.90 759 $10,408
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม