รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/24/2016
ที่อยู่: Flat D, Floor 9, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,385
ราคา(M): $27.88
ราคาต่อตารางฟุต2: $20,130
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
7/27/2559 Flat B, Floor 7, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central ขาย $15.70 931 $16,864
6/15/2559 Flat C, Floor 8, Block 3, Hillsborough Court, Mid Level Central ขาย $15.50 976 $15,881
6/8/2559 Flat B, Floor 31, Block 2, Hillsborough Court, Mid Level Central ขาย $13.50 783 $17,241
1/20/2559 Flat C, Floor 25, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central ขาย $15.80 938 $16,844
12/4/2558 Flat C, Floor 13, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central ขาย $15.70 938 $16,738
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม