รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/2/2016
ที่อยู่: Flat 3, Floor 6, Block D, Jade Plaza, Happy Valley
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 362
ราคา(M): $3.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $8,287
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/14/2559 Flat 3, Floor 11, Block B, Jade Plaza, Happy Valley ขาย $2.93 362 $8,088
9/8/2559 Flat 2, Floor 9, Block D, Jade Plaza, Happy Valley ขาย $3.18 394 $8,071
9/2/2559 Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley ขาย $3.08 367 $8,392
8/30/2559 Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley ขาย $2.85 362 $7,873
8/15/2559 Flat 1, Floor 18, Block C, Jade Plaza, Happy Valley ขาย $3.09 362 $8,544
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม