สรุปธุรกรรมสำหรับ Taikoo Shing 8/2559:

43 ธุรกรรม ( 104.76% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10.30 M ( 16.65% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,700 ตารางฟุต2 ( 4.65% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ