สรุปธุรกรรมสำหรับ TaiKoo Shing 8/2559:

43 ธุรกรรม ( 104.76% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10.30 M ( 16.65% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,700 ตารางฟุต2 ( 4.65% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ TaiKoo Shing 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Taikoo Shing 43 ( 104.76%) $10.30 ( 16.65%) $12,700 ( 4.65%) 1,156.04
Mount Parker Residences 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --