สรุปธุรกรรมสำหรับ Aquamarine 8/2559:

7 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.30 M ( 5.41% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,199 ตารางฟุต2 ( 4.37% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ