สรุปธุรกรรมสำหรับ Lai Chi Kok 8/2559:

39 ธุรกรรม ( 77.27% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.65 M ( 3.91% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,372 ตารางฟุต2 ( 0.56% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Lai Chi Kok 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Banyan Garden 10 ( 66.67%) $6.47 ( 5.03%) $9,330 ( 6.28%) 484.60
The Pacifica 5 ( --) $6.52 ( 8.13%) $9,461 ( 1.80%) 453.09
One West Kowloon 2 ( --) $10.25 ( --) $8,843 ( --) 1,148.34
Caldecott Hill 1 ( --) $6.17 ( --) $8,840 ( --) --
Liberte 14 ( 133.33%) $6.52 ( 3.41%) $9,570 ( 0.65%) 479.11
Aquamarine 7 ( 40.00%) $6.30 ( 5.41%) $9,199 ( 4.37%) 605.95
Bamboo Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Caldecott 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ching Lai Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kelly Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen Keung Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --