สรุปธุรกรรมสำหรับ Banyan Garden 8/2559:

10 ธุรกรรม ( 66.67% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.47 M ( 5.03% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,330 ตารางฟุต2 ( 6.28% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ