สรุปธุรกรรมสำหรับ Liberte 8/2559:

14 ธุรกรรม ( 133.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.52 M ( 3.41% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,570 ตารางฟุต2 ( 0.65% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ