สรุปธุรกรรมสำหรับ Sereno Verde 8/2559:

10 ธุรกรรม ( 233.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.68 M ( 8.77% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5,930 ตารางฟุต2 ( 8.24% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ