สรุปธุรกรรมสำหรับ Yuen Long 8/2559:

507 ธุรกรรม ( 16.02% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.65 M ( 7.53% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,953 ตารางฟุต2 ( 1.63% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Yuen Long 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Park Royale 4 ( 300.00%) $4.83 ( 20.75%) $6,175 ( 16.09%) 561.04
Yee Fung Garden 1 ( --) $3.18 ( 20.50%) $7,327 ( 11.56%) --
Scenic Gardens 4 ( 100.00%) $4.65 ( 2.88%) $6,718 ( 7.18%) 671.78
Parkside Villa 2 ( --) $4.91 ( 12.79%) $6,083 ( 4.02%) 193.75
Wing Fu Mansion 1 ( --) $2.70 ( 3.85%) $7,068 ( 3.85%) --
Yoho Town 6 ( 40.00%) $4.76 ( 1.24%) $8,468 ( 3.85%) 272.10
The Reach 26 ( 136.36%) $3.99 ( 4.18%) $7,252 ( 2.39%) 368.64
Villa By The Park 5 ( 25.00%) $3.99 ( 8.06%) $7,243 ( 2.34%) 271.37
La Grove 6 ( 200.00%) $4.20 ( 2.69%) $6,848 ( 1.96%) 135.41
Yuen Long Plaza 2 ( 100.00%) $4.17 ( 8.03%) $8,220 ( 1.23%) 50.91
Fairview Park 17 ( 183.33%) $8.89 ( 11.26%) $9,101 ( 0.83%) 1,332.76
YOHO MIDTOWN 7 ( 22.22%) $5.86 ( 18.38%) $8,750 ( 0.66%) 729.17
Meadowlands 2 ( --) $3.29 ( 19.95%) $5,524 ( 0.39%) 62.93
Uptown 4 ( --) $5.76 ( 0.17%) $5,790 ( 0.26%) 297.97
The Parcville 2 ( 50.00%) $5.13 ( 10.56%) $6,901 ( 0.02%) 423.56
The Verdancy 1 ( --) $2.80 ( --) $5,634 ( --) --
Tin Sam Villa 1 ( --) $2.75 ( --) $5,403 ( --) --
Sun Yuen Long Centre 1 ( --) $4.86 ( --) $8,438 ( --) --
Shing Fat Building 1 ( --) $3.40 ( --) $6,723 ( --) --
Siu Fung Building 1 ( --) $2.87 ( --) $8,062 ( --) --
Springdale Villas 1 ( --) $4.40 ( --) -- ( --) --
Royal Palms 2 ( --) $11.34 ( --) $5,655 ( --) 651.25
Len Shing Mansion 1 ( --) $2.90 ( --) -- ( --) --
Opulence Height 1 ( --) $4.90 ( --) $6,722 ( --) --
Yick Fai Building 1 ( --) $2.79 ( --) $7,247 ( --) --
Yick Lee Mansion 1 ( --) $2.84 ( --) $7,325 ( --) --
Trafalgar Gardens 1 ( --) $3.81 ( --) $3,981 ( --) --
Treasure Court 1 ( --) $1.60 ( --) $2,305 ( --) --
Tse King House 1 ( --) $2.43 ( --) -- ( --) --
Tung Cheong Building 1 ( --) $2.63 ( --) -- ( --) --
Wah Kin Building 2 ( --) $3.36 ( --) $9,700 ( --) --
Fook Tak Building 1 ( --) $2.35 ( --) -- ( --) --
Seasons Palace 2 ( --) $8.80 ( --) $3,011 ( --) 153.44
Crystal Park 1 ( --) $5.18 ( --) $6,123 ( --) --
Deep Bay Grove 1 ( --) $2.20 ( --) $4,527 ( --) --
Fu Loy Garden 2 ( --) $4.42 ( --) $7,447 ( --) --
Fuk Sing Building 1 ( --) $2.95 ( --) -- ( --) --
Aster Court 1 ( --) $3.08 ( --) $5,844 ( --) --
Casa De Oro 1 ( --) $5.45 ( --) $4,739 ( --) --
Cheong Sing Building 1 ( --) $2.15 ( --) $6,196 ( --) --
Fortune Centre 1 ( --) $3.08 ( --) $6,351 ( --) --
Fung Ting Court 1 ( --) $2.96 ( --) $4,475 ( --) --
Golden Hall Building 1 ( --) $2.75 ( --) $5,826 ( --) --
Grand Del Sol 2 ( --) $5.56 ( --) $7,036 ( --) 142.84
Greenville Residence 1 ( --) $5.35 ( 13.35%) -- ( --) --
Hing Fat House 1 ( --) $2.75 ( --) -- ( --) --
Ho Fat Building 2 ( --) $2.40 ( --) $7,240 ( --) 241.12
Ho Shun King Building 1 ( 50.00%) $3.34 ( 3.73%) -- ( --) --
Ho Shun Lee Building 2 ( --) $2.96 ( --) -- ( --) --
Ho Shun Yee Building 4 ( 300.00%) $2.71 ( 6.27%) -- ( --) --