สรุปธุรกรรมสำหรับ The Parcville 8/2559:

2 ธุรกรรม ( 50.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.13 M ( 10.56% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,901 ตารางฟุต2 ( 0.02% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ