สรุปธุรกรรมสำหรับ Yoho Town 8/2559:

6 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.76 M ( 1.24% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,468 ตารางฟุต2 ( 3.85% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ