สรุปธุรกรรมสำหรับ Heng Fa Chuen 8/2559:

22 ธุรกรรม ( 120.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.24 M ( 13.48% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,558 ตารางฟุต2 ( 4.63% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ