สรุปธุรกรรมสำหรับ Wan Chai 8/2559:

61 ธุรกรรม ( 52.50% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.73 M ( 14.18% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,256 ตารางฟุต2 ( 5.59% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ