รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 3/26/2012
ที่อยู่: Flat 1, Floor 6, Block C, South Bay Garden, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,027
ราคา(M): $15.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,606
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
6/3/2559 Flat 1, Floor 2, Block C, South Bay Garden, Repulse Bay ขาย $14.80 1,027 $14,411
6/16/2558 Flat 2, Floor 1, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay ขาย $24.50 1,542 $15,888
4/27/2558 Flat 1, Floor 5, Block A, South Bay Garden, Repulse Bay ขาย $25.50 1,542 $16,537
10/9/2555 Flat 2, Floor 3, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay ขาย $23.28 1,542 $15,097
3/26/2555 Flat 2, Floor 4, Block B, South Bay Garden, Repulse Bay ขาย $22.00 1,542 $14,267
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม