สรุปธุรกรรมสำหรับ Repulse Bay 8/2559:

6 ธุรกรรม ( -- )
ค่าเฉลี่ย HKD $46.65 M ( -- )
ค่าเฉลี่ย HKD $22,418 ตารางฟุต2 ( -- )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Repulse Bay 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Pinecrest 1 ( --) $74.00 ( --) $32,889 ( --) --
Repulse Bay Garden 1 ( --) $50.00 ( --) $21,853 ( --) --
South Bay Towers 1 ( --) $47.20 ( --) $17,239 ( --) --
No.37 Repulse Bay Road 1 ( --) $42.00 ( --) $25,688 ( --) --
The Somerset 1 ( --) $15.72 ( --) $14,422 ( --) --
Ming Wai Gardens 1 ( --) $51.00 ( --) -- ( --) --
No.3 Repulse Bay Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fortuna Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Twin Brook 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
South Bay Villas 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Manhattan Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Repulse Bay Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Belgravia 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
South Bay Palace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
BELGRAVIA 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.56 Repulse Bay Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Park Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Splendour Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Beachside 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Brentwood 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ridge Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Royal Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ruby Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
South Bay Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Celestial Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Grand Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Grosvenor Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Monte Verde 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --