รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 10/22/2014
ที่อยู่: Flat C, Floor 2, The Somerset, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 3,099
ราคา(M): $89.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $28,880
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/6/2559 Flat B, Floor 16, The Somerset, Repulse Bay ขาย $11.35 770 $14,740
8/31/2559 Flat A, Floor 41, The Somerset, Repulse Bay ขาย $15.72 1,090 $14,422
10/15/2558 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay ขาย $13.60 1,108 $12,274
10/15/2558 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay ขาย $13.60 1,108 $12,274
9/19/2557 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay ขาย $116.00 3,099 $37,431
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม