รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/18/2015
ที่อยู่: Flat B, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 560
ราคา(M): $6.20
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,071
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/14/2559 Flat E, Floor 8, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.38 560 $11,393
8/16/2559 Flat G, Floor 8, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $5.60 545 $10,275
4/19/2559 Flat A, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.50 560 $11,607
4/19/2559 Flat A, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.50 560 $11,607
5/28/2558 Flat B, Floor 10, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.00 560 $10,714
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม