รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/16/2016
ที่อยู่: Flat G, Floor 8, Rich View Terrace, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 545
ราคา(M): $5.60
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,275
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/14/2559 Flat E, Floor 8, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.38 560 $11,393
4/19/2559 Flat A, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.50 560 $11,607
4/19/2559 Flat A, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.50 560 $11,607
8/18/2558 Flat B, Floor 6, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.20 560 $11,071
5/28/2558 Flat B, Floor 10, Rich View Terrace, Sheung Wan ขาย $6.00 560 $10,714
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม