รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/8/2016
ที่อยู่: Floor 11, Block 7, Repulse Bay Garden, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,288
ราคา(M): $50.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $21,853
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
6/16/2559 Floor 16, Block 11, Repulse Bay Garden, Repulse Bay ขาย $37.50 1,728 $21,701
6/29/2558 Floor 19, Block 7, Repulse Bay Garden, Repulse Bay ขาย $34.57 2,288 $15,108
6/27/2557 Floor 1, Block 8, Repulse Bay Garden, Repulse Bay ขาย $31.65 2,288 $13,833
11/4/2556 Floor 6, Block 3, Repulse Bay Garden, Repulse Bay ขาย $0.40 2,810 $142
7/17/2556 Floor 14, Block 5, Repulse Bay Garden, Repulse Bay ขาย $20.00 2,288 $8,741
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม