รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/3/2016
ที่อยู่: Flat C, Floor 26, South Bay Towers, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,738
ราคา(M): $47.20
ราคาต่อตารางฟุต2: $17,239
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
4/20/2559 Flat D, Floor 29, South Bay Towers, Repulse Bay ขาย $56.00 2,699 $20,748
4/20/2559 Flat D, Floor 29, South Bay Towers, Repulse Bay ขาย $56.00 2,699 $20,748
10/8/2557 Flat A, Floor 22, South Bay Towers, Repulse Bay ขาย $25.50 1,433 $17,795
5/26/2557 Flat C, Floor 8, South Bay Towers, Repulse Bay ขาย $43.00 2,738 $15,705
5/15/2557 Flat C, Floor 7, South Bay Towers, Repulse Bay ขาย $39.80 2,738 $14,536
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม