รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/1/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 18, Pinecrest, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,250
ราคา(M): $74.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $32,889
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
2/18/2558 Flat B, Floor 1, Pinecrest, Repulse Bay ขาย $71.68 2,250 $31,858
4/16/2557 Block D3, Pinecrest, Repulse Bay ขาย $70.00 -- --
10/28/2556 Flat A, Floor 17, Pinecrest, Repulse Bay ขาย $66.88 2,250 $29,724
7/20/2555 Flat 1, Floor 5, Block B, Pinecrest, Repulse Bay ขาย $11.38 -- --
3/29/2555 Flat 1, Floor 4, Block B, Pinecrest, Repulse Bay ขาย $11.00 -- --
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม