รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 6/7/2016
ที่อยู่: Flat B, Floor 3, Block B, Ridge Court, Repulse Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,300
ราคา(M): $44.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $19,348
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
5/13/2559 Floor 11, Block A, Ridge Court, Repulse Bay ขาย $46.50 2,300 $20,217
7/17/2558 Floor 11, Block D, Ridge Court, Repulse Bay ขาย $19.50 2,300 $8,478
3/13/2558 Floor 8, Block B, Ridge Court, Repulse Bay ขาย $45.20 2,300 $19,652
9/30/2557 Flat B, Floor 7, Block B, Ridge Court, Repulse Bay ขาย $44.60 2,300 $19,391
2/8/2556 Floor 1, Block D, Ridge Court, Repulse Bay ขาย $40.50 2,300 $17,609
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม