รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/14/2016
ที่อยู่: Flat 1, Floor 24, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,153
ราคา(M): $16.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $13,877
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/30/2559 Flat 2, Floor 1, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West ขาย $11.00 926 $11,879
6/15/2559 Flat 2, Floor 9, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West ขาย $11.80 931 $12,675
1/29/2559 Flat 2, Floor 5, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West ขาย $4.00 922 $4,338
7/6/2558 Flat 3, Floor 1, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West ขาย $13.38 885 $15,119
5/11/2558 Flat 3, Floor 6, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West ขาย $10.50 885 $11,864
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม