รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/14/2016
ที่อยู่: Flat F, Floor 6, Fairview Height, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 470
ราคา(M): $6.90
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,681
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
10/25/2010 Sale 4.00 8,506 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/9/2559 Flat A, Floor 12, Fairview Height, Mid Level West ขาย $6.35 470 $13,511
7/15/2559 Flat C, Floor 3, Fairview Height, Mid Level West ขาย $6.80 570 $11,930
7/7/2559 Flat C, Floor 16, Fairview Height, Mid Level West ขาย $6.90 570 $12,105
6/13/2559 Flat E, Floor 16, Fairview Height, Mid Level West ขาย $8.50 681 $12,482
7/14/2558 Flat B, Floor 8, Fairview Height, Mid Level West ขาย $8.80 681 $12,922
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม