รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/13/2016
ที่อยู่: Flat E, Floor 10, Fu King Court, North Point
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 339
ราคา(M): $3.80
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,209
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
12/10/2010 Sale 1.96 5,782 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/14/2559 Flat B, Floor 21, Fu King Court, North Point ขาย $3.88 362 $10,718
9/5/2559 Flat B, Floor 9, Fu King Court, North Point ขาย $3.70 -- --
8/3/2559 Flat B, Floor 8, Fu King Court, North Point ขาย $3.78 -- --
7/4/2559 Flat A, Floor 13, Fu King Court, North Point ขาย $3.50 362 $9,669
6/3/2559 Flat F, Floor 3, Fu King Court, North Point ขาย $1.00 279 $3,584
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม