รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/13/2016
ที่อยู่: Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 656
ราคา(M): $8.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $12,957
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
7/22/2013 Sale 8.98 13,689 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
1/21/2559 Flat B, Floor 26, Malibu Garden, Happy Valley ขาย $8.50 656 $12,957
11/6/2558 Flat C, Floor 6, Malibu Garden, Happy Valley ขาย $6.88 683 $10,073
11/6/2558 Flat C, Floor 6, Malibu Garden, Happy Valley ขาย $6.88 683 $10,073
8/5/2558 Flat D, Floor 5, Malibu Garden, Happy Valley ขาย $8.90 788 $11,294
7/27/2558 Flat A, Floor 16, Malibu Garden, Happy Valley ขาย $10.50 791 $13,274
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม