Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/13/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 656
Giá(M): $8,50
Giá/ft2: $12.957
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
7/22/2013 Sale 8,98 13.689 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
1/21/2016 Flat B, Floor 26, Malibu Garden, Happy Valley Bán $8,50 656 $12.957
11/6/2015 Flat C, Floor 6, Malibu Garden, Happy Valley Bán $6,88 683 $10.073
11/6/2015 Flat C, Floor 6, Malibu Garden, Happy Valley Bán $6,88 683 $10.073
8/5/2015 Flat D, Floor 5, Malibu Garden, Happy Valley Bán $8,90 788 $11.294
7/27/2015 Flat A, Floor 16, Malibu Garden, Happy Valley Bán $10,50 791 $13.274
Xem thêm giao dịch