Area
{{contentString}}
Vị trí #Giao dịch Giá trị trung bình(M) Avg/ft2 Σ
Hong Kong Island 958 ( 36,66%) 9,00 ( 14,04%) 10.948 ( 1,19%) 3.226
   Sai Wan 67 ( 52,27%) 7,20 ( 40,63%) 13.186 ( 32,68%) 4.311
   Stanley 3 ( 0,00%) 24,63 ( 543,08%) 8.065 ( 26,62%) 2.240
   Happy Valley 20 ( 31,03%) 10,76 ( 2,09%) 10.030 ( 5,85%) 3.687
   Wan Chai 61 ( 52,50%) 7,73 ( 14,18%) 12.256 ( 5,59%) 2.434
   Tai Tam 7 ( 40,00%) 26,03 ( 5,24%) 16.518 ( 5,44%) 666
   Sai Wan Ho 27 ( 125,00%) 8,08 ( 1,70%) 11.928 ( 4,87%) 1.086
   TaiKoo Shing 43 ( 104,76%) 10,30 ( 16,65%) 12.700 ( 4,65%) 1.156
   Heng Fa Chuen 22 ( 120,00%) 7,24 ( 13,48%) 10.558 ( 4,63%) 665
   Ap Lei Chau 25 ( 19,05%) 8,28 ( 4,81%) 10.306 ( 3,78%) 742
   Kennedy Town 39 ( 44,44%) 6,35 ( 17,75%) 10.551 ( 3,43%) 2.019
   Aberdeen 91 ( 62,50%) 6,17 ( 2,22%) 8.621 ( 2,57%) 1.962
   Chai Wan 44 ( 6,38%) 4,26 ( 8,78%) 7.884 ( 1,85%) 1.285
   Quarry Bay 66 ( 34,69%) 5,52 ( 4,33%) 10.091 ( 1,61%) 1.239
   Causeway Bay 15 ( 66,67%) 8,41 ( 7,27%) 14.562 ( 1,11%) 5.052
   Tai Hang 15 ( 6,25%) 13,01 ( 10,89%) 12.774 ( 1,05%) 2.650
   Shau Kei Wan 68 ( 51,11%) 5,04 ( 7,46%) 8.375 ( 0,71%) 2.096
   Repulse Bay 6 ( 0,00%) 46,65 ( 0,00%) 22.418 ( 0,00%) 7.270
   Shouson Hill 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Wong Chuk Hang 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Deep Water Bay 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Chung Hom Kok 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Shek O 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Sai Ying Pun 51 ( 5,56%) 11,08 ( 2,59%) 0 ( 0,00%) 0
   Siu Sai Wan 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Wong Nai Chung 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Mid Level East 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Jardine's Lookout 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   South Bay 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Central 1 ( 0,00%) 29,80 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Admiralty 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Cyberport 12 ( 140,00%) 23,68 ( 4,96%) 16.082 ( 0,03%) 1.429
   North Point 92 ( 17,95%) 5,39 ( 7,71%) 10.056 ( 2,22%) 1.555
   Pokfulam 11 ( 266,67%) 10,82 ( 27,67%) 10.815 ( 6,07%) 1.739
   Fortress Hill 23 ( 53,33%) 7,25 ( 1,12%) 10.341 ( 7,89%) 1.888
   Mid Level West 78 ( 16,42%) 20,06 ( 33,51%) 12.779 ( 8,35%) 3.778
   Tin Hau 4 ( 42,86%) 6,07 ( 6,04%) 11.154 ( 10,78%) 0
   Sheung Wan 45 ( 95,65%) 5,22 ( 31,23%) 11.196 ( 11,20%) 2.047
   Mid Level Central 8 ( 60,00%) 23,85 ( 62,89%) 15.798 ( 12,24%) 3.551
   North Point Mid-Level 13 ( 44,44%) 12,43 ( 12,28%) 12.005 ( 12,92%) 3.090
   The Peak 1 ( 0,00%) 31,80 ( 89,40%) 18.488 ( 90,45%) 0