Để bán
Cho thuê
Giá (HKD)
Diện tích (sqft)
Phòng ngủ
Từ khóa

What is PropGO?

PropGO là một Hong Kong công cụ tìm kiếm bất động sản giúp bạn tìm Hong Kong nhà bán Hong Kong nhà cho thuê từ Hong Kong cơ quan bất động sản, Hong Kong đại lý, nhiều và Hong Kong sở hữu nhà.
Chúng tôi cung cấp Hong Kong người tiêu dùng sở hữu các thông tin trên Hong Kong khu phố, Hong Kong giao dịch bất động sản , và phần mềm để giúp bạn thực hiện thông minh hơn Hong Kong mua tài sản và Hong Kong tài sản thuê quyết định.

Danh mục được thêm vào gần đây

Địa chỉ Giá (HKD) Diện tích
Thiên Khanh - Ronsdale Garden Thuê 37K 886'
Tây Bán Sơn - Robinson Heights Thuê 36K 899'
Thiên Khanh - Lee Hang Court Thuê 36K 980'
Thiên Khanh - Morengo Court Thuê 43K 1.066'
Trung Bán Sơn - Park Rise Thuê 44K 1.256'
Nam Loan - South Bay Garden Thuê 62K 1.542'
Nam Loan - Grand Garden Bán 44,80M 1.657'
Nam Loan - Riviera Apartments Thuê 80K 1.950'
Thâm Thủy Loan - Deepdene Thuê 95K 2.077'
Nam Loan - South Bay Villas Thuê 93K 2.300'
Nam Loan - South Bay Villas Thuê 93K 2.300'
Trung Bán Sơn - Park Rise Thuê 113K 2.487'

Giao dịch bất động sản