Để bán
Cho thuê
Giá (HKD)
Diện tích (sqft)
Phòng ngủ
Từ khóa

What is PropGO?

PropGO là một Hong Kong công cụ tìm kiếm bất động sản giúp bạn tìm Hong Kong nhà bán Hong Kong nhà cho thuê từ Hong Kong cơ quan bất động sản, Hong Kong đại lý, nhiều và Hong Kong sở hữu nhà.
Chúng tôi cung cấp Hong Kong người tiêu dùng sở hữu các thông tin trên Hong Kong khu phố, Hong Kong giao dịch bất động sản , và phần mềm để giúp bạn thực hiện thông minh hơn Hong Kong mua tài sản và Hong Kong tài sản thuê quyết định.

Danh mục được thêm vào gần đây

Địa chỉ Giá (HKD) Diện tích
Thiên Khanh - C.C. Lodge Thuê 54K 960'
Bào Mã Địa - Sun & Moon Building Thuê 32K 1.300'
Thiên Khanh - Gardenview Height Bán 23,80M 1.350'
Đồng La Loan - Victoria Park Mansion Thuê 30K 1.085'
Bạc Phù Lâm - Jessvilla Tower Thuê 85K 1.432'
Bạc Phù Lâm - Jessville Manor Thuê 158K 2.236'
Bạc Phù Lâm - Jessville Manor Thuê 192K 2.937'
Sơn Đỉnh - Pearl Court Bán 20,80M 1.190'
Sơn Đỉnh - K. CITY Thuê 21K 486'
Tây Bán Sơn - Robinson Mansion Thuê 55K 1.700'
Trung Bán Sơn - Woodland Garden Thuê 63K 1.940'
Tây Bán Sơn - 64 Conduit Road Thuê 65K 2.200'

Giao dịch bất động sản