Ref: 2942353 | Last Modified: 23-06-2024
Agency Property ID: landmarkasia-MCP378

2 Old Peak Road

, Trung Bán Sơn , Hồng Kông

Thuê: 58.000 HKD
3   3   1
Diện tích gộp: 1.400 sqft ( 41 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.189 sqft ( 49 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 Covered, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 1, L & D Room: Separated

Trung Bán Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Trung Bán Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/13/16 Thuê 51,50 Flat C, Floor 20, Po Garden, Mid Level Central 2.586 $19.915,0
9/6/16 Thuê 13,88 Flat 1, Floor 1, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central 935 $14.845,0
8/25/16 Thuê 23,40 , Floor 21, Block D, Monticello, Mid Level Central 1.329 $17.607,0
8/24/16 Thuê 27,88 Flat D, Floor 9, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central 1.385 $20.130,0
8/24/16 Thuê 20,00 , Floor 3, Block A, Monticello, Mid Level Central 1.447 $13.822,0
8/23/16 Thuê 23,00 , Floor 20, Block A, Monticello, Mid Level Central 1.447 $15.895,0
8/22/16 Thuê 9,31 Flat A, Floor 14, Block 2, Bowen Place, Mid Level Central 938 $9.925,0
8/18/16 Thuê 63,50 Flat A, Floor 51, Block 3, Tregunter, Mid Level Central 3.648 $17.407,0
7/27/16 Thuê 15,70 Flat B, Floor 7, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central 931 $16.864,0
7/14/16 Thuê 15,20 Flat 2, Floor 24, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central 910 $16.703,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited