Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/18/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 51, Block 3, Tregunter, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 3.648
Giá(M): $63,50
Giá/ft2: $17.407
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
2/25/2016 Flat C, Floor 10, Block 3, Tregunter, Mid Level Central Bán $46,50 3.001 $15.495
7/14/2015 Flat B, Floor 18, Block 2, Tregunter, Mid Level Central Bán $48,00 3.050 $15.738
6/25/2015 Flat A, Floor 12, Block 3, Tregunter, Mid Level Central Bán $33,38 2.020 $16.525
12/4/2014 Flat A, Floor 4, Block 2, Tregunter, Mid Level Central Bán $45,38 3.052 $14.869
10/15/2014 Flat B, Floor 6, Block 1, Tregunter, Mid Level Central Bán $40,02 3.050 $13.121
Xem thêm giao dịch