Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/24/2016
Địa chỉ: Flat D, Floor 9, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.385
Giá(M): $27,88
Giá/ft2: $20.130
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ