Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/6/2016
Địa chỉ: Flat 1, Floor 1, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 935
Giá(M): $13,88
Giá/ft2: $14.845
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ