Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/5/2015
Địa chỉ: Flat 1, Floor 30, Block B, Grandview Tower, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 910
Giá(M): $18,38
Giá/ft2: $20.198
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ