Chi tiết giao dịch

Ngày: 7/14/2016
Địa chỉ: Flat 2, Floor 24, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 910
Giá(M): $15,20
Giá/ft2: $16.703
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ