Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/22/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 14, Block 2, Bowen Place, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 938
Giá(M): $9,31
Giá/ft2: $9.925
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ