Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/23/2016
Địa chỉ: , Floor 20, Block A, Monticello, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.447
Giá(M): $23,00
Giá/ft2: $15.895
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
8/25/2016 , Floor 21, Block D, Monticello, Mid Level Central Bán $23,40 1.329 $17.607
8/24/2016 , Floor 3, Block A, Monticello, Mid Level Central Bán $20,00 1.447 $13.822
6/5/2015 Floor 19, Block E, Monticello, Mid Level Central Bán $21,20 1.275 $16.627
1/2/2015 Floor 20, Block B, Monticello, Mid Level Central Bán $24,00 1.453 $16.518
9/8/2014 Floor 2, Block C, Monticello, Mid Level Central Bán $17,23 1.293 $13.326
Xem thêm giao dịch