Ref: 2942355 | Last Modified: 23-06-2024
Agency Property ID: landmarkasia-PEM833

26 Magazine Gap Road

, Sơn Đỉnh , Hồng Kông

Bán: 80.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 310.575 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   3   1
Diện tích gộp: 2.400 sqft ( 33.333 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 2.072 sqft ( 38.610 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Balcony: 1, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 2, L & D Room: Combined

Sơn Đỉnh Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Sơn Đỉnh
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
8/24/16 Bán 31,80 Flat 2, Floor 14, Block F, Evergreen Villa, The Peak 1.720 $18.488,0
7/11/16 Bán 300,00 Flat A, Floor 2, Severn Villa, The Peak 1.550 $193.548,0
6/15/16 Bán 232,00 Flat A, Floor 3, Severn Villa, The Peak 1.550 $149.677,0
3/30/16 Bán 59,90 Flat A, Floor 3, Block A2, 8-12 Peak Road, The Peak 2.766 $21.656,0
12/15/15 Bán 542,00 No. 28 Barker Road, The Peak 7.922 $68.417,0
11/20/15 Bán 698,00 No. 28 Barker Road, The Peak 9.537 $73.189,0
11/20/15 Bán 698,00 No. 28 Barker Road, The Peak 9.537 $73.189,0
9/1/15 Bán 250,00 Severn 8, The Peak 4.325 $57.803,0
7/3/15 Bán 236,00 Severn 8, The Peak 4.306 $54.807,0
11/12/14 Bán 66,80 Flat A, Floor 5, Block A2, 8-12 Peak Road, The Peak 2.719 $24.568,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited