Area
{{contentString}}
Vị trí #Giao dịch Giá trị trung bình(M) Avg/ft2 Σ
Outlying Islands 112 ( 64,71%) 5,75 ( 4,93%) 6.887 ( 2,82%) 972
   Tung Chung 53 ( 140,91%) 6,35 ( 5,66%) 6.770 ( 6,82%) 908
   Discovery Bay 24 ( 26,32%) 5,45 ( 5,83%) 7.015 ( 6,75%) 796
   Ma Wan 31 ( 29,17%) 5,42 ( 1,99%) 7.230 ( 2,93%) 597
   Lamma Island 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Tai Tei Tong 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Luk Tei Tong 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Wang Tong 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Pak Ngan Heung 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Fu Kong Shan 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Pui O Lo Wai 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Pui O San Wai 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Pui O Au 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Pui O Ham Tin 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Pui O Lo Uk 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-San Shek Wan 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Upper Cheung Sha 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Lower Cheung Sha 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Tong Fuk 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Tai O 1 ( 0,00%) 1,48 ( 0,00%) 2.565 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Tai Long Wan 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Cheung Chau 0 ( 0,00%) 0,00 ( 0,00%) 0 ( 0,00%) 0
   Lantau Island-Mui Wo Centre 2 ( 0,00%) 2,51 ( 19,03%) 6.977 ( 21,02%) 0
   Peng Chau 1 ( 0,00%) 2,10 ( 41,34%) 3.415 ( 46,01%) 0