รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/13/2016
ที่อยู่: Flat C, Floor 20, Po Garden, Mid Level Central
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,586
ราคา(M): $51.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $19,915
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/6/2555 Flat B, Floor 22, Po Garden, Mid Level Central ขาย $43.38 2,567 $16,899
6/4/2555 Flat C, Floor 6, Po Garden, Mid Level Central ขาย $37.25 -- --
11/15/2554 Flat B, Floor 25, Po Garden, Mid Level Central ขาย $43.00 2,567 $16,751
2/15/2554 Flat C, Floor 25, Po Garden, Central Mid-Level ขาย $44.00 2,586 $17,015
12/10/2553 Flat A, Floor 15, Po Garden, Central Mid-Level ขาย $37.50 2,596 $14,445
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม