Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/13/2016
Địa chỉ: Flat C, Floor 20, Po Garden, Mid Level Central
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 2.586
Giá(M): $51,50
Giá/ft2: $19.915
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
8/6/2012 Flat B, Floor 22, Po Garden, Mid Level Central Bán $43,38 2.567 $16.899
6/4/2012 Flat C, Floor 6, Po Garden, Mid Level Central Bán $37,25 -- --
11/15/2011 Flat B, Floor 25, Po Garden, Mid Level Central Bán $43,00 2.567 $16.751
2/15/2011 Flat C, Floor 25, Po Garden, Central Mid-Level Bán $44,00 2.586 $17.015
12/10/2010 Flat A, Floor 15, Po Garden, Central Mid-Level Bán $37,50 2.596 $14.445
Xem thêm giao dịch